Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rekrutacja

Drodzy Rodzice

W dniu 18.06.2021r (piątek) w godzinach 17.00 – 19.00, zapraszamy do szkoły. W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania będą miały formę drzwi otwartych. Można przyjść o wybranej porze, zwiedzieć szkołę, porozmawiać z dyrekcją . W trakcie zwiedzania szkoły zbierane będą dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji tj. akt urodzenia(kopia, oryginał do wglądu) oraz zaświadczenia z wydziału meldunkowego o zameldowaniu na pobyt stały (kopia, oryginał do wglądu). W przypadku nieobecności w czasie dni otwartych, w/w dokumenty należy dostarczyć do szkoły do końca miesiąca. Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: s.domaradzki@pallotyni.edu.pl tj. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Lista uczniów klas pierwszych

Wniosek o przyjęcie do SP 21-22