Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

przy portierni szkolnej zawieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego (podstawą sporządzenia listy była weryfikacja, dokonana przez członków komisji, dokumentów złożonych przez rodziców pod kątem kompletności i poprawności formalnej)

Zgodnie z regulaminem w przypadku ilości kandydatów mniejszych niż ilość miejsc w klasach pierwszych, powyższa lista jest zarazem listą kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok 2024/2025.

W terminie do 10 kwietnia br. rodzice zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I (druk do pobrania poniżej) wraz z doręczeniem aktu urodzenia (kopia, oryginał do wglądu) oraz zaświadczenia z wydziału meldunkowego o zameldowaniu na pobyt stały(kopia, oryginał do wglądu).

Oświadczenie woli

W związku z tym że szkoła dysponuje wolnymi miejscami w przyszłorocznych klasach 1 – ogłoszone zostaje uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych można składać do dnia 10.05.2024r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji

 

W razie pytań prosimy o kontakt z przewodniczącym komisji pod adresem rekrutacja@pallotyni.edu.pl

Szymon Domaradzki – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej