Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
15.06.2021

Informacje Świetlicy Szkolnej

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 1 września do 3 września przyjmujemy zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2021/2022. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia zapraszamy w pierwszej kolejności uczniów rodziców pracujących z klas 1-4.

Gwarantujemy:

* Zorganizowaną opiekę wychowawczą w godzinach od 6.30 do 17.00.

*Opiekę podczas obiadu (klasy pierwsze)

*Wypraktykowane formy zajęć m.in.: gry i zabawy towarzysko – rozrywkowe, gry i zabawy ruchowo-sportowe, gry umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia czytelnicze, korzystanie ze sprzętu audio-wizualnego, spacery i relaks na podwórku szkolnym, zabawy własne dzieci wg indywidualnych zainteresowań i potrzeb, czas na naukę własną i odrabianie lekcji.

Zapraszamy

 

Dzień Zapisów do Świetlicy Szkolnej 1 września 2021 r.

Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie , których rodzice złożą Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej wraz z załącznikiem nr 1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły. Druki Wniosku wraz z załącznikiem nr 1 będą wyłożone także przy portierni szkoły. Wniosek należy wypełnić w domu, przynieść do szkoły i złożyć przy portierni szkolnej do przygotowanego podajnika. Ponad to wyłożone będą druki klauzuli informacyjnej – RODO. (Klauzulę musi podpisać tylko pierwszy raz w danym roku szkolnym każda osoba odbierająca dziecko ze świetlicy upoważniona we Wniosku, która nie jest rodzicem/prawnym opiekunem i jest pełnoletnia. Jest to zgoda osoby upoważnionej, że jej imię i nazwisko może figurować we Wniosku zapisu. Klauzule wychowawcy będą zbierali na bieżąco, przynoszone przez uczniów). W dniu 1 września dyżurujący w godzinach 6.30 – 9.00 i 11.00 – 17.00 wychowawcy świetlicy mogą udzielić Rodzicom informacji telefonicznej lub w wyjątkowych sytuacjach osobistej. Zapisu dziecka należy dokonać najpóźniej do 3 września 2021.

Wychowawcy świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

Aneks nr1 z 2021 r. do Regulaminu świetlicy szkolnej

Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej

Załącznik nr1 do Wniosku o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej