W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć szkolnych do dnia 10 kwietnia br., zajęcia na których oceniane będzie funkcjonowanie i poziom umiejętności dziecka z dnia 26.03.2020r. zostają odwołane. O dokładnym terminie zajęć szkoła powiadomi rodzica/opiekuna prawnego telefonicznie.

przewodniczący Komisji Rekrutacji Szymon Domaradzki