Rekrutacja 2019/2020

W terminie do końca stycznia 2019 r. zostanie opublikowany Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych na rok 2019/2020 w tym: terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.