Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 została zakończona