Rekrutacja 2018/2019

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego- art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 z późniejszymi zmianami) w siedzibie szkoły opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest potwierdzenie do 27.04.2018 r. przez obojga rodziców woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły. Wzór („Oświadczenie woli”)dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja lub w sekretariacie.