Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/ 2017

 

Przewodniczący:     Anna Batko             tel.785169575
Z-ca przew:            Małgorzata Bajer     tel.887524789
Skarbnik:               Aneta Czajka           tel.691282029
Sekretarz:              Elżbieta Drozd         tel. 604260046

Nr konta RR 46 8642 0015 2022 4700 9558 0001

 

Dokumenty: