Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/ 2019

 

Przewodniczący:        Anna Batko                tel. 785169575
Z-ca przew:                Małgorzata Bajer       tel. 887524789
Skarbnik:                    Tatiana Nowak
Sekretarz:                   Elżbieta Drozd           

Nr konta RR 46 8642 0015 2022 4700 9558 0001

 

Dokumenty: