Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/ 2021

Przewodniczący:    Magdalena Kaźmierska      tel. 698 625 281

Z-ca Przewodniczącego:    Agnieszka Sowa-Kalarus    tel. 602 346 729

Skarbnik:    Tatiana Nowak   tel.  698 387 014

Konto Rady Rodziców: 29 1020 5558 0000 8202 3399 5600