Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020

Przewodniczący:    Magdalena Kazimierska      tel. 698 625 281

Z-ca Przewodniczącego:    Agnieszka Sowa-Kalarus    tel. 602 346 729

Skarbnik:    Tatiana Nowak   tel.  698 387 014

Konto Rady Rodziców: 16 1320 0019 1709 2360 2000 0001