Dyrekcja

Opublikowano: sobota, 15, marzec 2014

Dyrektor szkoły:
ks. Marek Ostapiszyn SAC

Wicedyrektor szkoły:
mgr Lucyna Grabowska

Wicedyrektor szkoły:
mgr Urszula Kurzyk

Przyjęcia stron:

w każdą środę od października do maja w godzinach 17:15 - 18:00