Ogłoszenia

Opublikowano: czwartek, 28, sierpień 2014

Rok 2017/2018:

Oferta nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych przez szkołę

Harmonogram konkursów przedmiotowych, tematycznych dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

PZU- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Harmonogram korzystania ze stołówki- obowiązuje od 11.12.2017 r.

 

Zbieramy zakrętki - ranking