Dyrektor szkoły:
ks. Marek Ostapiszyn SAC

Wicedyrektor szkoły:
mgr Urszula Kurzyk

Wicedyrektor szkoły:
mgr Szymon Domaradzki

Przyjęcia stron:

w każdą środę od października do maja w godzinach 17:15 – 18:00