Program „Rodzina 500+”

Opublikowano: poniedziałek, 21, marzec 2016

Na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl dostępne będą formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego. 
Urząd Miasta Krakowa planuje od 1 kwietnia 2016 r. rozpocząć przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w 6 lokalizacjach: 
ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a, ul. Powstania Warszawskiego 10, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26

Od 21 marca 2016 r. w w/w lokalizacjach pracownicy Urzędu Miasta Krakowa będą udzielać szczegółowych informacji. 

Ponadto wnioski będą przyjmowane w filiach MOPS: os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37, os. Szkolne 34. 

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem http://www.epuap.gov.pl/