U S TAWA

z dnia  7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej

Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy

(fragment)